22/6-20/10 PÅ HJULETS SPETS

Under sommaren 2024 anordnar The Glass Factory en konferens/utställning om slipning och gravering

Slipare och gravörer har en lång och betydelsefull tradition inom den svenska glasindustrin. Deras expertis utgör en grundpelare för bevarandet och förståelsen av äldre tekniker som används för att skapa konstnärliga och traditionella glasprodukter. Tyvärr är antalet skickliga utövare inom dessa yrken mycket begränsat, och viktig utrustning riskerar att gå förlorad då den endast återfinns i magasin. För att bevara och sprida kunskapen om slipning och gravyr har The Glass Factory varit drivande i skapandet av en internationell sammanslutning av främst slipare och gravörer. Under en 14 dagar lång konferens, med verkstäderna som nav, samlas deltagare från den internationella yrkesorganisationen LaceRiders och Engravers Guild för att utbyta kunskap. Alla yrkesutövare som finns kvar i Sverige och världen välkomnas till konferensen. Målet är att i samarbete med varandra återuppliva och förmedla kunskaper till varandra, med just kunskap som kärna. Konferensen inkluderar också en planerad utställning som visar tekniskt, historiskt och modernt slipat och graverat glas. En central del av utställningen är upprättandet av en verkstad för traditionell Dekorslipning och Koppargravyr i en 1000m2 stor hall. Denna verkstad står till förfogande för deltagande och utbildning under hela utställningsperioden. Genom att återskapa verkstäder och visa historiska och moderna exempel på slipat och graverat glas får besökare en unik inblick i detta hantverks unika betydelse för både kultur och teknik.

Konferensen kommer att dokumenteras och filmas i sin helhet. Filmerna kommer att omvandlas till korta informationsfilmer om tekniken, lämpliga för en bred publik, samt en mer detaljerad dokumentation avsedd för professionella användare. Under konferensen är det önskvärt att inkludera pensionerade glasslipare för att dokumentera och spela in deras erfarenheter. Även deltagande från de ungefär 25 personerna som för närvarande arbetar med slipning vid Kosta, Målerås, Skruf och Bergdalas glasbruk önskas medverka. Bland dessa finns specialister inom olika områden såsom kant- och bottenbearbetning, samt några få mångsidiga slipare och unga entusiaster, vars berättelser är av stor betydelse för dokumentationen. Genom att använda både film och skrift säkerställs att teknikerna inte glöms bort och att deras kunskap bevaras för framtiden.

(text: Emilia Wernersson)