HYTTAN & verkstäderna

Mikael Jakobsson arbetar i hyttan.

The Glass Factory har flera olika verkstäder anpassade för att kunna arbeta med varierande glastekniker och uttryck. Glashyttan är hjärtat i verksamheten men vi har också Fusing & Pate de Verre studion, formverkstan och inte minst Boda Neon Studio. Du hittar mer information om varje verkstad i sidomenyn.

Om hyttan

Varje dag arbetar en konstnär i vår hytta med våra mästare.
Som konstnär kan du boka tid i hyttan för att utveckla dina konstnärliga projekt och prototyper. Som besökare kan du slå dig ner i vår läktare och njuta av av värmen, kreativiteten och skönheten i skådespelet som utspelar sig i hyttan.

Utöver det arrangeras events som glasshower, företagsevent, happenings, visningar samt residencies m.m. Samtida nationella och internationella konstnärer och designers bjuds in för att arbeta och experimentera med materialet glas och hitta nya uttryck. Besökarna integreras i museiverksamheten och har möjlighet att pröva på och undersöka hur det känns att arbeta med glas och utveckla sin kreativa förmåga.

Verksamheten är en plats för nyskapande regionala, nationella och internationella projekt. Detta för att skapa en hållbar och långsiktig förnyelse av en praktik. Målet är att initiera tvärvetenskapliga samarbeten för att skapa långvariga effekter som bidrar till Glasrikets utveckling. Med hjälp av konstnärlig forskning, pedagogiskt arbete och individuella konstnärskap skall glasets framtid undersökas och utvecklas.

hyttan