BARN & UNGA

barnens glass factory

Att besöka museet och hyttan med barn
- läs mer här om Barnens Glass Factory.

Museet har en bred verksamhet för barn och ungdomar och vi erbjuder pedagogiska program för skolor. Det finns ett varierande utbud av pedagogiska program för basutställningen.

The Glass Factory är en kreativ mötesplats och fungerar som ett utvidgat klassrum till skolans undervisning. Vi arbetar med en deltagande metodik där barn och unga bjuds in som aktiva medskapare i visningar och aktiviteter på museet. Barn och ungas nyfikenhet och kreativitet är utgångspunkten i våra pedagogiska program.