GLASPEDAGOGIK

glaspedagogik

The Glass Factory arbetar med en skräddarsydd Glaspedagogik som stödjer ett utforskande gränsöverskridande pedagogiskt arbetssätt kring glas.

Glaspedagogiken främjar ett långsiktig kreativt lärande där barn och unga med utgångspunkt i eget skapande vågar utmana material, tradition och kulturarv för att skapa ny kunskap och erfarenhet med utgångspunkt i materialet glas.