SPONSORPAKET

Bli evenemangssponsor

liljas

Bli sponsor som ger bidrag, finansiellt eller i form av tjänster till utställning eller annat evenemang på The Glass Factory – glasmuseet i Boda. Bidragets storlek kan variera från ett par tusen kronor och uppåt och förmånerna varierar därefter (baseras på upprättat kontrakt för varje tillfälle). Dock ingår alltid:

 1. Särskild inbjudan till evenemanget.
 2. Kostnadsfri marknadsföring i museets infomappar.
 3. Ett antal årskort.
 4. Kostnadsfria visningar (på gällande utställning) i paritet med bidragets storlek.
 5. Möjlighet till profilering i samband med evenemangets pressmöten.
 6. Omnämnande i katalog och andra trycksaker producerade för evenemanget.

Bli årssponsor

liljas

Bli sponsor som ger bidrag, finansiellt eller i form av tjänster till den löpande verksamheten av The Glass Factory – glasmuseet i Boda under ett år. Bidragets storlek kan variera från 10.000 till 100.000 kronor. Förmånerna som The Glass Factory – Glasmuseet i Boda erbjuder i gengäld varierar med bidragets storlek:

 1. Kostnadsfri marknadsföring genom att vara med i museets infomappar som alla deltagare i varje bokad visning förses med.
 2. Kontinuerligt omnämnande på The Glass Factorys hemsida och i trycksaker under året.
 3. Ett antal årskort med möjlighet att bjuda medarbetare och kunder, 5 personer per kort.
 4. Minst 2 st företagsevent, antal och utformning varierar med bidragets storlek.
 5. Tillgång till glasmuseets faciliteter.
 6. Kostnadsfria visningar för 10-30 personer i paritet med bidragets storlek.
 7. Särskilda inbjudningar till årets samtliga evenemang.