UTSTÄLLNINGEN ’’MOTSTÅND’’

glaspedagogik

Utställningen heter ”Motstånd” dels eftersom tonerna som spelas upp genom de elektriska glasskulpturerna beror på hur det elektriska motståndet i kretsen ändras men också ”Motstånd” som i att ifrågasätta glasets begränsningar och utmana invanda tankesätt kring glasblåsning och i att ifrågasätta glasets begränsningar och utmana invanda tankesätt kring glasblåsning och glaskonst.

 

Utställningen är producerad av Ammy Olofsson som är glaskonstnär och glasblåsare från Stockholm. Utställningen är en interaktiv utställning med glas, ljud och ljus som gjorts till The Glass Factory med syftet att den ska resa runt i regionen och kunna lånas, av främst skolor.

Meningen är att man både ska kunna uppleva och diskutera utställningen med barnen på det sätt man kan göra med vilken konstutställning som helst, ha ett samtal om konst, estetik, material, hantverk eller liknande. Med äldre barn eller ungdomar kan man kanske också ha ett samtal om elektriska kretsar, ljud, optik, och material med koppling till fysik/NO

Syftet är också att man ska kunna ha workshops där barnen jobbar vidare med en eller flera delar av utställningen. Kanske skapa egna ljusfilter i andra material och testa att byta ut befintliga mot sina för att se hur ljudet förändras av det, eller programmerar om de blinkande lamporna till att skapa egna sekvenser av ljud och ljus. Man kan såklart också kunna jobba vidare med utställningen i ämnet musik.

Om Ammy:

Jag heter Ammy Olofsson och jag är glaskonstnär och glasblåsare. Från början är jag traditionellt utbildad i glashantverk i Kosta, och efter det har jag gått fem år på Konstfack. Nu driver jag en egen glashytta tillsammans med Erika Kristofersson Bredberg i Bro utanför Stockholm. Jag började blåsa glas 2007 och sedan 2012 har jag jobbat med glas i kombination med elektronik på olika sätt, ofta genom interaktiva installationer. Jag är intresserad av glasets materialegenskaper både ur ett estetiskt perspektiv och ur ett materialtekniskt. Dom senare åren har jag jobbat mycket

med koppartråd inuti glaset så att själva glasskulpturerna kan utgöra en elektrisk krets och bli skulpturala tredimensionella kretskort. Koppar är en av få metaller som är kompatibla att innesluta i varmt glas utan att det spricker och Monica Backströms tidiga experiment med kopparföremål i glaset var en av mina inspirationskällor där jag har utvecklat kombinationen koppar och glas vidare på mitt sätt.

Önskar du boka utställningen kontakt:

Telefon 010-353 10 80 Länk till annan webbplats.

info@theglassfactory.se