PROGRAM FÖR BARN & UNGA

program barn och unga

The Glass Factory är en kreativ mötesplats och fungerar som ett utvidgat klassrum till skolans undervisning.

Vi arbetar med en deltagande metodik där barn och unga bjuds in som aktiva medskapare i visningar och aktiviteter på museet. Barn och ungas nyfikenhet och kreativitet är utgångspunkten i våra pedagogiska program.