BESÖK OSS

The Glass Factory - där tradition möter innovation!

Under 60- och 70-talen sjöd det av liv och kreativitet i Boda. Det var här man startade Boda Smide, Boda Trä och Boda Nova. Men framför allt förädlades glasmassan i nya unika former med hjälp av legender såsom Erik Höglund, Signe Persson-Melin, Monica Backström, Rolf Sinnemark och Kjell Engman.

År 2009 köpte Emmaboda kommun de omfattande glassamlingarna från Boda glasbruk, Kosta glasbruk samt Åfors glasbruk. På samma plats, där så mycket kreativitet frodats, finns The Glass Factory – ett av Nordens största glasmuseer.

Upplevelsebaserat, interaktivt glasmuseum - med fingret på pulsen

The Glass Factory är ett upplevelsebaserat, interaktivt glasmuseum med en kvalitetssäkrad verksamhet, beläget mitt i Glasriket. Museet fungerar som kunskapscentrum och kreativ mötesplats för konstnärer, designers och besökare.

Ett kunskapscentrum där det historiska ger plats åt samtiden

The Glass Factory har Sveriges mest omfattande konstglassamling som består av cirka 50.000 föremål från olika glasbruk av ett 50-tal konstnärer som har arbetat i materialet glas, från 1700-talet fram till idag. Därmed är The Glass Factory Sveriges enda renodlade glasmuseum. Museets verksamhet inkluderar tillfälliga utställningar, hotspots, basutställningar, pedagogisk verksamhet för barn och ungdomar samt en omfattande programverksamhet med föreläsningar, happenings, glasshower, teaterföreställningar och workshops.

Kreativ mötesplats för samverkan, delaktighet och experimentella processer

Museet är en aktör som verkar i det offentliga rummet och deltar aktivt i det offentliga samtalet. Upplevelsen och besökaren står i centrum. The Glass Factory sammanför olika aktörer från olika discipliner som konsthantverk, teater, film med mera. Konstnärer, formgivare, kulturinstitutioner och enskilda personer bjuds in som medskapare i utställningsproduktionen och för att arbeta med och ge nya oväntade perspektiv på samlingarna.

Glashyttan som hjärta – internationella utbyten, mångfald och konstnärlig kvalitet

Det heta pulserande hjärtat i museets verksamhet är glashyttan. Hyttan har dels en basproduktion med hög konstnärlig kvalitet, dels en experimentell grund med glasshower, happenings och demonstrationer, där samtida nationella och internationella konstnärer och designers bjuds in för att experimentera med materialet glas och hitta nya uttryck. Besökarna har möjlighet att pröva på och undersöka hur det känns att arbeta med glas och utveckla sin kreativa förmåga.

Ett forum för konstnärlig förnyelse och kvalitet som verkar för att utveckla det svenska glaset och vidga begreppet glas

Genom verksamheten i glashyttan, utställningar och programverksamhet, interdisciplinära experimentella samarbeten samt genom nationella och internationella utbyten, arbetar The Glass Factory aktivt för att fördjupa, utveckla och stärka konstformen glas i Sverige.

Regional utvecklingsfaktor

Genom att erbjuda en kreativ mötesplats för glasområdets nationella och internationella aktörer vill The Glass Factory vara en vitaliserande kraft för framtidens Glasrike och dess glasproduktion. The Glass Factory ska fungera som en utvecklingsfaktor för hela regionen, och främja allas möjlighet till kulturupplevelser.

Maja Heuer, museichef 2011 - aug 2019
Jan Dzedins, tf museichef sep 2019 - juni 2020
Ulf Ogenbrant, museichef aug 2020 - nuv.