smålandstriennalen

Under sommaren 2023 pågår Smålandstriennalen, en satsning av det nybildade distriktet konstfrämjandet Småland. I Boda glasbruk bjuder The Glass Factory in en konstnär till att delta med en utställning/ konstnärlig gestaltning i den gamla transformatorstationen.

Bakgrund:
När man kommer till Boda Glasbruk möts man av en hög smal vit tegelbyggnad med ett tunt svart sadeltak. En transformatorstation. På ena väggen står det med stora bokstäver ”VÄLKOMMEN BODA”. Inuti ser man spår från den tiden byggnaden var i bruk, proppskåp och kablar, ingenting har längre en funktion. Men byggnaden står där, som att den väntar på något, ett nytt syfte eller att bli sedd.
Det finns hundratals transformatortorn runt om i Sverige som står som minnesmärken från en epok då landet elektrifierades. Så som transformatorn i Boda Glasbruk. Byggnaden som är välbevarad är uppförd i klassicistisk 1920-talsstil. Transformatorn installerades 1929 för att kunna omvandla elen så den kunde användas på bruket. Byggnaden blev en symbol för den nya tiden, då elen kom till Boda. Man var nu inte längre beroende av vattnet som kraftkälla. Byggnaden ger oss också kunskap om de samhällsförändringar som skett under vår moderna historia. För bruket och samhällets drift behövs energi, idag precis som då det är bara energikällan och distributionen som ändras. När bruket startade var det vatten och ved från närområdet, när transformatorstationen byggdes förändrades mycket i det lilla samhället. Energin kom i kablar från andra delar av landet, det lilla samhället kopplades samman med resten av landet. Då transformatorstationen togs ur bruk berodde det på modernare sätt att transportera elen, i dag står vi inför en ny förändring: övergången till förnybara energikällor och vi är tillbaka till egen närproducerad energi från solceller och vindsnurror.

Boda Glasbruk gav en gång arbete och sysselsättning till ett helt samhälle, tiderna har förändrats men de gamla brukslokalerna är fortfarande fyllda med verksamhet, glas och kultur. Transformatorstationen fördelade en gång ut elektricitet till de boende i brukssamhället, nu tycker vi att det är dags att den åter fylls av aktivitet, konst och kultur. Smålandstriennalen vill undersöka Smålands geografi och dess utmaningar. Boda glasbruk är en av alla glasbruksorter som ligger inom det som kallas Glasriket i Småland. Under 50-60 talet hade Boda Glasbruk sin storhetstid. Efter att glasbruket lades ner i början av 2000-talet byggdes det om till glasmuseum, The Glass Factory, som invigdes 2011.

The Glass Factory har varje år omkring 10 000 besökare och på sommaren kommer det besökare från världens alla hörn. Sedan starten har verksamheten snabbt vuxit ock blivit ett nav för glaskonst och glasdesign i Skandinavien. Under åren har många internationella projekt genomförts och under 2023 kommer det visas både internationell samtidskonst och retrospektiva utställningar baserade på glas ur museets stora samling.

Projektet:

En konstnär kommer bjudas in att ställa ut i denna fantastiska lokal. För första gången produceras en utställning i ’’samhällets rum’’ i Boda Glasbruk. Temat som konstnärerna ska förhålla sig till är hållbarhet. Konstnärerna får producera sina verk i hyttan på The Glass Factory av 100% återvunnet glas. Detta innebär att inga nya resurser har använts vid tillverkningen. Utställningens mål är också att framkalla intresse för konstens och kulturens möjligheter att skapa gestaltade kreativa miljöer på landsbygden. Vi välkomnar både konstnärer med och utan glaserfarenhet då vi vill utöka förståelsen för glaset, uppmuntra till experiment och öppna upp för att se på glaset ur nya infallsvinklar. Boda var trotts allt en gång känt för att vara det djärva och avantgardistiska glasbruket, hit kom konstnärer och vände upp och ner på föreställningen om hur glas skulle göras och se ut.

Är du nyfiken på utstälningen? Kolla här!

Förstora bilden