Nya Småland

Nya Småland 2019-2020 är kulmen av ett samarbete som initierats av fyra konstinstitutioner och tre regioner. Sedan 2016 har Nya Småland organiserat konferenser, seminarier, residens, workshops och internationella samarbeten i hela landskapet. Detta arbete har nu resulterat i den första upplagan av en samarbetsbaserad, experimentell konst- och designtriennal, utsprid i tid och rum, som fokuserar på processerna i lika stor utsträckning som de publika händelserna.

Nya Småland undersöker frågor om entreprenörskap, in- och utvandring samt förhållandet mellan landsbygd och stad. Dessa tre teman kännetecknar såväl den gängse som den historiska förståelsen av Småland. Projektet undersöker frågor som: Vad händer i övergången från glasbruksort till turistort? Hur kan en region som avfolkas, samtidigt växa och föröka sig? Hur kom centrum att hamna på en åker? Hur ser relationen ut mellan Småland och Minnesota idag? Känner konstnärer och formgivare till den kunskap och potential som finns inom den småländska industrin? Känner de lokala tillverkarna till vilka konstnärer och formgivare som verkar i området och vad deras kompetens och drivkrafter är? Vi påstår inte att vi har svaren på dessa frågor. Men genom att ställa dem, genom att komma med olika infallsvinklar, och skapa dialog mellan internationell samtidskonst och lokal kunskap börjar vi närma oss en uppdaterad bild av Småland. En bild som synliggör och engagerar lokala aktörer och lyfter fram samtidskonstens roll i våra tre regioner.

Att verka utanför storstäderna innebär att arbeta med en gemenskap snarare än en publik. Nya Småland vecklar ut sig i både tid och rum eftersom vi vill göra händelserna tillgängliga för dem som bor och verkar här, inte bara för tillresta besökare. Under året kan man bland annat upptäcka eller återbesöka The Glass Factory i Boda, Jönköpings läns museum, Konsthall Betel i Mariannelund, Kalmar konstmuseum, Kultivator på Öland, Kultivera i Tranås, Nässjö konsthall, Polarcenter i Gränna, Utvandrarnas hus i Växjö, Italienska Palatset i Växjö, Linnéuniversitetet i Växjö/Kalmar, Rävemåla Residency, Vandalorum i Värnamo, Växjö konsthall, Österängens konsthall i Jönköping och andra platser runt om i de tre regioner som utgör Småland.

Nya Smålands ambition är att formulera långsiktiga relationer, att experimentera och skapa förutsättningar för kritisk och kulturell hållbarhet. Denna idé bygger på att lokalisera och jämställa konstaktörer i tre regioner. Oavsett ekonomiska och institutionella förutsättningar behandlas de olika aktörerna som likvärdiga resurser och kunskapsnoder. Genom att arbeta på tvären mellan aktörerna och kombinera lokal kunskap med internationell samtidskonst, formgivning och kritiskt tänkande öppnas möjligheter att tillsammans undersöka och ompröva det politiska, sociala och estetiska landskapet i Småland. Konstnärliga ledare och projektledare: Jonatan Habib Engqvist och Mike Bode.

Program på The Glass Factory: Ane Graff, Why Matter Matters, Artist-in-residence-föreläsning, The Glass Factory, Boda, 24 augusti 2019