SÖLA HISTORIA

I glasindustrin har skapandet alltid varit en gemensam process.Trots detta har formhistoria framför allt fokuserat på den enskilda konstnären.

Söla historia söker att vidga detta perspektiv genom att med utgångspunkt i sölningen bredda det historiska perspektivet samt dokumentera och utveckla det immateriella kulturarvet i dess praktik tillsammans med utövande glashantverkare och glaskonstnärer. Det är av stor vikt att göra projektet nu då de utövare, glashantverkarna, som besitter detta immateriella kulturarv åldras. Det immateriella kulturarvet inom fältet glas har i flera europeiska länder, däribland Tyskland, klassats som UNESCO kulturarv. 2018 är det materiella kulturarvets år i Europa. Även regeringens proposition för kulturarvspolitik 2016/17:116 som antogs av riksdagen i början av 2017 framhålls det immateriella kulturarvet. Projektet innehåller praktisk kunskapsutveckling, utställning, konsthantverkshistorisk forskning samt inventering av behovet av en metodutveckling för det framtida arbetet med det immateriella kulturarvet.

Projektet inleds med en forskningsfas där Christina Zetterlund, docent på Linnéuniversitetet och utövare, tillsammans med Maja Heuer på The Glass Factory intervjuar glasarbetare om sölning och hantverkets historia på bruken. Vi kommer även att söka i arkiv efter bildmaterial och andra former av källor. Denna forskningsfas är en form av grundforskning eftersom det är en historia som inte är skriven. Tillsammans med glaskonstnären Simon Klenell kommer det att samlas samtida utövarperspektiv på sölningens praktik och utvecklas workshops som kommer att forma material som kommer att ingå i en utställning och ett seminarium.

I sammarbete med Statens kulturråd och Landstinget i Kalmar län.