NEON RELATIONS

Neon Relations - Ett forum för svenska konstnärer

Det småländska Glasriket är unikt i världen och en av Sveriges mest spännande regioner när det gäller kulturarv och design. I det industriella paradigmskifte pågår en stor omvandlingsprocess i Glasriket, som påverkar glasets praktik och dess fält nationellt. Kunskapen om glas, dess kulturarv, hantverkskunnande och dess förutsättningar för förnyelse inom konst och design behöver främjas för att skapa innovation. Mot bakgrunden av den aktuella situationen i Glasriket, och med anledning av Glasriketuppdraget, behöver nya möjligheter skapas. Detta för att skapa en hållbar och långsiktig förnyelse av en praktik och regional utveckling i ett område där glasindustrin har förlorat sin roll och behöver omdefinieras.

Samarbete mellan Iaspisprogramet och The Glass Factory

En viktig del i projektet är fokus på neon. Inom glasfältet är neontekniken en teknik och ett uttryck som alltfler konstnärer vill arbeta med. Det finns en stor efterfrågan och ett stort intresse bland unga samtida konstnärer att ta upp denna teknik i sitt konstnärskap som arbetar med glas i sin praktik. I Sverige finns det begränsade möjligheter att experimentera med denna teknik på grund av bristande kunskap kring tekniken samt inga möjlighet att kunna testa tekniken. Detta gör att många svenska konstnärer som idag vill arbeta med neon, får söka sig till USA etc för att kunna utöva sitt konstnärskap.

Skapandet av ett hållbart forum för samtida svenska konstnärer inom neon skulle främja:

  • Skapandet av en hållbar arena för olika utövare som är intresserade av att arbeta med neon
  • konstnärers möjligheter att utvecklas inom sitt konstnärskap och sin praktik
  • att genom nationella och internationella utbyten experimentera med ny kunskap kring neon
  • att genom nationella och internationella utbyten hitta nya samarbeten kring neon

Workshopserie, seminarium och residens-period

Genom samverkan med Iaspisprogrammet möjliggörs inbjudan av internationella neonkonstnärer/hantverkare som kan förmedla erfarenhet och kunskap till sverigebaserade utövare genom en workshopserie och seminarium förlagt till The Glass Factory under hösten 2017.

Programmet kan laddas ned i pdf-format här! , 1.4 MB.