NEW GLASS 2.0

New glass 2.0 är ett regionalt utvecklingsprojekt för designers/formgivare, solo och mikroföretag samt små- medelstora företag som är producerande, distribuerande i Glasriketregionen samt Blekinge. Projektet ska främja regionens näringsliv och är ett
samarbete med Tillväxtverket i Stockholm, Regionförbundet Kalmar län, Leader Sydost samt Jordbruksverket.

Projektet ägs av The Glass Factory och strävar efter att skapa ett forum för ”Öppen
Innovation” och kommer leda ”Produktions-Workshops” samt prototyp framtagning för
företag i regionen främst i glas men även i kombination med andra material.
Projektet syftar till att främja den kreativa utvecklings- och designprocessen med
företagens behov i fokus. 10 regionala företag kommer under projekttiden få möjligheten
att i samarbete designers testa sina ideér och förhoppningsvis utveckla nya innovativa
produkter. Projektet kommer förutom att vara arena för prototyp framtagningen även ha
en förmedlingsfunktion, matchning av designers utifrån företagens och projektens art
och individuella behov.
Medverkande företag som vill kommer efter projektets avslutning ges möjlighet att gå
vidare med framtagen prototyp till färdig produkt. Detta görs dock utanför projektet och
då finns en royaltybaserad affärsmodell som klargör hur företaget ersätter
designern/konstnären.


Mer information hittar du i pdf:en "New glass 2.0" , 1.7 MB.