Malin Pierre

Konstfacks stipendiat

The Glass Factory och Konstfack har utsett årets stipendiat

Johan Adam, är årets mottagare av The Glass Factorys och Konstfacks residens på The Glass Factory 2023.

Motivering:

Johan Ibrahim Adam tilldelas The Glass Factorys residensstipendium 2023 för att han visar på ett intresse att undersöka glaset i ett historiskt och samhälleligt perspektiv. Vi ser en lättsam lekfullhet i formspråket som vi ser fram emot att se utvecklas.

Om Johan Adam:

Johan Ibrahim Adams konstnärskap influeras av naturfenomen, vetenskaplig forskning, spirituellt tänkande och politiska såväl som historiska (miss)uppfattningar. Johan undersöker hierarkiska normer och maktstrukturer i sitt konceptuella arbete, i både individuella och kollektiva sammanhang, vilket gestaltas genom flera olika material och hantverksmetoder som glas, måleri, textil och smide.

Residenset består av:

- två veckors arbetsvistelse i The Glass Factory Hot Shop
- resa och logi
- separatutställning 4 veckor

Beslutet grundar sig på en bedömning av den sökandes konstnärliga kvalitet och verksamhet samt innehållet i ansökan. Ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv har beaktats.

Ulf Ogenbrant, museichef
TFN 0471-24 92 20
E-post ulf.ogenbrant@emmaboda.se

Text