Teresa Lundmark

Beckmans stipendiat

The Glass Factory och Beckmans har utsett årets stipendiat

Fanny Johansson, är årets mottagare av The Glass Factorys och Beckmans residens på The Glass Factory 2023.

Motivering:

Mottagaren av 2023 års stipendiat visar ett stort intresse att utforska glaset som material tillsammans med andra material på ett nytt sätt.  Med denna experimentlust och nyfikenhet ser vi att det finns många spännande utvecklingsmöjligheter hos årets stipendiat. Vi tilldelar därför the Glass Factorys residensstipendium till Fanny Johansson.

Om Fanny:

Form för mig är som ett medel att förstå omvärlden. Praktiskt och teoretiskt ifrågasätter jag varför världen ser ut som den gör, fungerar som den gör och låter, luktar och känns som den gör. Att vara lyhörd inför arbetsprocessen och att utforska direkt i materialet är två viktiga komponenter i mitt skapande. Den direkta kommunikationen som uppstår mellan handen och tanken tillåter en öppenhet som kan skapa hållbara föremål ur mer än bara en synvinkel.

Residenset består av:

- två veckors arbetsvistelse i The Glass Factory Hot Shop
- resa och logi
- separatutställning 4 veckor

Beslutet grundar sig på en bedömning av den sökandes konstnärliga kvalitet och verksamhet samt innehållet i ansökan. Ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv har beaktats.

Ulf Ogenbrant, museichef
TFN 0471-24 92 20
E-post ulf.ogenbrant@emmaboda.se