Malin Pierre

ARTIST TALK INGELA JOHANSSON

Varmt välkommen till The Glass Factory lördagen den 27 augusti klockan
14:30 (vernissage 14:00) Ett konstnärssamtal mellan Ingela Johansson och moderator Susanne Jøker Johnsen.

Ingela Johansson är uppvuxen i det svenska glasriket och har under många år forskat om glasföremålens historia, förflyttning och kunskapsöverföring mellan Böhmen, Tyskland och Sverige. I sitt senaste arbete väver hon en berättelse om bohemiska dräktsmycken och traditionella glastekniker som är kopplade till antifascistiska hantverkskooperativ, en berättelse som på sätt och vis också tar upp att en fabrik är både en plats för övergång och en plats för beständighet. Samtalet kommer att fokusera på tankarna kring och

utvecklingsprocessen för detta konstnärliga forskningsarbete, som visas i utställningen i form av en installation av videor och glasföremål.

Ingela Johansson är verksam som konstnär, bor och arbetar i Stockholm men är uppvuxen i Boda i Småland. Hennes arbeten utgår ifrån och bearbetar kollektiva minnen och frågor om hur vi förhåller oss till minnespolitik; det kan vara ett historiskt händelseförlopp som en strejk eller ett objekt i en museisamling. Hon arbetar med olika medium. Alternativa – International Contemporary Visual Arts Festival i Gdansk, tranzit.sk i Bratislava, Kalmar Konstmuseum och Tensta konsthall i Stockholm. Hon har bland annat ställt ut på Luleåbiennalen, Mint Konsthall i Stockholm, Södertälje Konsthall, ArkDes i Stockholm, Kunsthall Trondheim,

Susanne Jøker Johnsen är konstnär, lärare och utställningscurator. Hon är projektledare för European Glass and Ceramic Context vid Kungliga Danske Akademien, Designhögskolan vid Bornholms konstmuseum. Hon har varit på fakulteten vid Glas- och Keramikskolan i Bornholm, Danmark, i många år, där hon nu är gästlärare.

Välkomna!

Ulf Ogenbrant, museichef
TFN 0471-24 92 20
E-post ulf.ogenbrant@emmaboda.se