Teresa Lundmark

Beckmans stipendiat

The Glass Factory och Beckmans har utsett årets stipendiat

Felicia Mebus , är årets mottagare av The Glass Factorys och Beckmans residens på The Glass Factory 2022.

Motivering:

Felicia utforskar och undersöker glasets egenskaper på ett nytt och innovativt sätt.Vi ser en stor potential i att arbeta och undersöka andra material tillsammans med glaset. Vi väljer därför att tilldela Felicia The Glass Factorys vistelsestipendium 2022.

Residenset består av:

- två veckors arbetsvistelse i The Glass Factory Hot Shop
- resa och logi
- separatutställning 4 veckor

Beslutet grundar sig på en bedömning av den sökandes konstnärliga kvalitet och verksamhet samt innehållet i ansökan. Ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv har beaktats.

Ulf Ogenbrant, museichef
TFN 0471-24 92 20
E-post ulf.ogenbrant@emmaboda.se