RESIDENS FÖR LOVANDE STUDENT - KONSTFACK

Konstfacks entré.

Residens för nyutexaminerade från Konstfack, University of Arts, Crafts and Design.

Glasmuseet i Boda, The Glass Factory, utlyser ett residens för nyutexaminerade studenter från Konstfack som genom sin konstnärliga praktik har arbetat utifrån materialet glas eller dess kontext. Det är möjligt att söka anordningen upp till två år efter examinationsåret.

I museet finns glasverkstaden, The Glass Factory Hot Shop, som är en öppen plattform för såväl hantverkare, konstnärer och formgivare. Verkstaden har som syfte att främja nyskapande utveckling inom materialet glas, regionalt, nationellt och internationellt.

Med hjälp av till exempel konstnärlig forskning, pedagogiskt arbete, hantverk och individuella konstnärskap ska glasets framtid undersökas och utvecklas. Detta för att skapa en hållbar och långsiktig förnyelse utifrån kunskapen om och i ett material.

För att vara behörig att söka residenset krävs:

  • Kandidat eller magisterexamen från Konstfack (upp till två år efter examinationsåret)
  • En dokumenterat intresse för materialet/kontexten glas
  • Hög konstnärlig, hantverksmässig eller formmässigt innehåll inom sin praktik

Arbetsvistelsen innebär två arbetsveckor prel. v.44 och v.45, med tillgång till verkstadens utrustning med stöd från tekniker på 50% samt material enligt överenskommelse samt en arvoderad utställning på The Glass Factory.
Boende med tillgång till kök, erbjuds i museets logi, det tidigare Brukskontoret, samt dagstraktamente. Ersättning ges för en resa med tåg eller bil till Boda inom Sverige. En projektyta finns till förfogande i anslutning till verkstaden under arbetsvistelsen.

Allt arbete är öppet för museets besökare. När vistelsen är avslutad skall minst ett verk/objekt/resultat doneras till The Glass Factorys samling och genomföra en visning/utställning/presentation beroende på arbetets karaktär. För detta erhålls utställningsersättning enligt MU-avtalet.

Ansökan görs i formatet PDF med en projektbeskrivning av det planerade arbetet samt en biografi/CV, max 4000 tecken., samt 10 bilder på den sökandes arbete.

Ansök nedan senast den 26 maj 2024. Beslut ges i juni och stipendiet delas ut i samband med Konstfacks våravslutning.

I verkstaden finns möjlighet att arbeta med främst varmt glas men också ugnsgjutning, sandblästring och lampworking. Intill verkstaden har Simon Holm sitt glassliperi där möjlighet till efterbearbetning mot betalning går att ordna.

För mer information kontakta:
Ulf Ogenbrant, tf museichef Tfn: 0471-24 92 20 ulf.ogenbrant@emmaboda.se www.theglassfactory.se Länk till annan webbplats.

Fyll i dina personuppgifter, bifoga ditt personliga brev och ansök nedan.

Ansök här
Ansök här

Efter att du fyllt i blanketten kan du bifoga den här