RESIDENS FÖR LOVANDE STUDENT - BECKMANS

Beckmans logotyp.

Residens för nyutexaminerade från Beckmans Designhögskola

The Glass Factory i Boda Glasbruk utlyser ett residens för nyutexaminerade studenter på Beckmans Designhögskolas åk 3 examensstudenter.

I museet finns glasverkstaden, The Glass Factory Hot Shop, som är en öppen plattform för såväl hantverkare, konstnärer och formgivare. Verkstaden har som syfte att främja nyskapande utveckling inom materialet glas, regionalt, nationellt och internationellt.
Med hjälp av till exempel konstnärlig forskning, pedagogiskt arbete, hantverk och individuella konstnärskap ska glasets framtid undersökas och utvecklas. Detta för att skapa en hållbar och långsiktig förnyelse utifrån kunskapen om och i ett material.

Arbetsvistelsen innebär två arbetsveckor prel. v.44 och v.45, med tillgång till verkstadens utrustning med stöd från tekniker på 50% samt material enligt överenskommelse och en arvoderad utställning. Boende med tillgång till kök, erbjuds i museets logi, det tidigare Brukskontoret, samt dagstraktamente. Ersättning ges för en resa med tåg eller bil till Boda inom Sverige. En projektyta finns till förfogande i anslutning till verkstaden under arbetsvistelsen.

Allt arbete är öppet för museets besökare. När vistelsen är avslutad skall minst ett verk/objekt/resultat doneras till The Glass Factorys samling och genomföra en visning/utställning/presentation beroende på arbetets karaktär. För detta erhålls utställningsersättning enligt MU-avtalet.

Residenset kan sökas av nyutexaminerade studenter från Beckmans vars arbete relaterar till materialet glas. Ansökan görs i ett word.doc eller PDF format med max 10 bilder på den ansökandes arbete och en projektbeskrivning av det tänkta arbetet samt en motivering på max 3000 tecken. Stipendiaten utses av en jury bestående av programansvarig och lärare på Beckmans Designhögskolas Formprogram samt en representant från The Glass Factory.

Kriterier för bedömning:

  • Studenten ska ha uppvisat nyfikenhet inför samt ha utvecklat goda insikter i formgivning och designprocesser genom utbildningen i sin helhet.
  • Studenten ska ha uppvisat genuint intresse för nyskapande formgivning inom materialet glas.
  • Studenten ska ha uppvisat god samarbetsförmåga.

Ansökan skall vara inkommen senast den 26 maj 2024.

Beslut meddelas i juni 2024.

I verkstaden finns möjlighet att arbeta med främst varmt glas men också ugnsgjutning, sandblästring och lampworking. Intill verkstaden har Simon Holm sitt glassliperi där möjlighet till efterbearbetning mot betalning går att ordna.

För mer information kontakta:
Ulf Ogenbrant, tf museichef, The Glass Factory
Telefon: 0471-24 92 20,
ulf.ogenbrant@emmaboda.se

Ansök här


Efter att du fyllt i blanketten kan du bifoga den här