11/6-14/8 2022 ISA ANDERSSON

Foto: Sanna Lindberg

Genom vardagliga föremål och materiella översättningar ställer Isa Andersson frågor om hierarkier, status och överlevnad. Anderssons formspråk är återhållsamt och skarpt och genom kristallklara glasobjekt och stiliserade installationer utmanar Andersson konventioner om skönhet, aggressivitet och identitet. Isa Andersson, född 1990 i Stockholm, är utbildad vid Beckmans Designhögskola och har en magisterexamen i design från Konstfack. Hon är aktiv i ett flertal konst- och designprojekt, bland annat med Misschiefs, IKEA och Arranging Things.

Klick picture for english

Foto: Daniel Camerini

11/6 – 14/8 ISA ANDERSSON

Through everyday objects and material translations, Isa Andersson investigates contemporary power structures, status symbols and survival aesthetics. Andersson uses a sharp, precise visual language in her clear glass objects and installations, challenging conventions of beauty, aggression, and identity. Isa Andersson, born in 1990 in Stockholm, is educated at Beckmans School of Design and has a master's degree in design from Konstfack. She is active in numerous art and design projects, including Misschiefs, IKEA Arranging Things, among others.

Till toppen