11/6-11/9 pressat glas - glas för alla!

Tekniken att pressa glas är en av de äldsta metoderna för att framställa glasobjekt men med den industriella revolutionen och utvecklingen av pressglastekniken i början av 1800-talet förändrades hela glasvärlden. Med material från vår omfångsrika samling belyser utställningen pressglasets utveckling med särskilt fokus på de småländska glasbruken Kosta, Boda, Åfors, Johansfors, Gullaskruf och Nybro glasbruk.

Klick picture for english

Pressed Glass – a glass for everyone!

The technology of pressing glass is one of the oldest methods of producing glass objects. Yet it was not until the development of industrialized pressed glass, in the early 19th century, that this simple process began to change the world. Through material from our extensive collection, learn about this revolutionary technique and its impact on daily life. The exhibition has a special focus on the Småland glassworks Kosta, Boda, Åfors, Johansfors, Gullaskruf and Nybro glass factory.