19/2-29/5 2022 the rare odd ones

Vissa av föremålen i vår samling sticker ut mer än andra. Det kan vara det ofärdiga utseendet, materialvalet eller det faktum att de inte finns några matchande vänner på hyllorna. I the Rare Odd Ones möter du unika, konstiga och sällan visade objekt utvalda från vår samling. En audioguide leder dig genom utställningen och reflekterar över vad det innebär att vara udda och ovanliga, både i och utanför en samling. Utställningen innehåller pedagogiska möjligheter att utforska på egen hand och passar bra som skol- eller familjeutflykt.

Klick picture for english

THE RARE ODD ONES 19/2 – 29/5 2022

Some of the objects in our collection stick out more than others. It might be the unfinished look, the material choices, or the fact that they don’t have any matching friends on the shelfs. In The Rare Odd Ones you will meet unique, weird and rarely shown work selected from our collection. An audio guide will lead you through the exhibition, reflecting upon what it means to be rare and odd, both inside and outside of a collection. The show has self-supported pedagogic possibilities that works well for school or family excursion.