14/8-31/10 BOOM! - fantastiska femman

BOOM! - Fantastiska Femman

BOOM! är en separatistisk kvinnogrupp där alla fem medlemmar arbetar med glas. Den bildades 2015 och under åren som gått har BOOM! skapat olika typer av diskussionsforum som förflyttat och omformat samtalet kring glas. Fantastiska Femman lyfter den verksamhet BOOM! haft 2015 - 2020. Titeln anspelar på ett femårsjubileum som kollektiv, på antalet medlemmar i BOOM! och på FEM som i FEMinist.

"Fantastiska femman" är en utställning som visades första gången under sommaren 2020 på Rejmyre Art Lab, Engelska magasinet, Rejmyre. Utställningen är en retrospektiv som visar den verksamhet kvinnogruppen BOOM! haft under åren 2015 - 2020. Titeln, "Fantastiska femman" anspelar på ett femårsjubileum som kollektiv, på antalet medlemmar i BOOM! och på FEM som i FEMinist.

The Glass Factory var en av BOOM!s första samarbetspartners. Sommaren 2016 gick BOOM! en kurs i teknik med teknikpedagogen Harriet Aurell, som vigt sitt liv åt att förbättra kvinnors kunskap på detta område. Med mekanik och elektronik som utgångspunkt utforskade och integrerade BOOM! den nya kunskapen i arbetet med glas under en workshopvecka på The Glass Factory. Veckan avslutades med en demo/performance i hyttan, där resultatet av arbetet visades upp.

Under åren som gått har BOOM! skapat olika typer av diskussionsforum, genomfört utställningar, publika performances, gett ut två publikationer (illustrerade av Bim Eriksson & Emma Rendel), samt en tredje pågående publikation med Siri Hagfors som grafiker och illustratör.

Den mobila glashyttan Spajsy har byggts och med den har det genomförts workshops med barn och unga.

Det blir lite som att knyta ihop säcken att BOOM! kommer tillbaka till The Glass Factory och visar upp vad den där första workshopen gav näring till.

BOOM! är nu inne på ett sjätte år av att hitta nya metoder att stärka framtidens glasscen, där strukturer och normer inom dagens glastradition ska brytas och synen på glas breddas.

BOOM!

Sara Lundkvist, Matilda Kästel, Nina Westman

Erika Kristofersson Bredberg, Ammy Olofsson

BOOM! is a female separatist group exclusively for artists working with glass.

Our aim is to create new opportunities for a feminist platfom in our chosen craft.

Till toppen