1/4 Vernissage!

Vi öppnar utställninen Mastermind, Rolf Sinnermark.

kl: 14.00 drar vi igång
Öppning av utställningen
Samtal med konstnären
Demo i hyttan.

Läs mer om utställningen här.