Malin Pierre

Konstfacks stipendiat

The Glass Factory och Konstfack har utsett årets stipendiat

Malin Pierre, är årets mottagare av The Glass Factorys och Konstfacks residens på The Glass Factory 2021.

Motivering:

2021 års stipendiat har med expressiv energi, dedikation och experimentlust skapat ett färgstarkt arbete där materialöversättningar söker nya uttryck och processer inom glashantverket. Vi ser med spänning fram mot att följa samt bidra till utvecklingen av Malin Pierres arbete. Vi tilldelar därför the Glass Factorys vistelsestipendium till Malin Pierre.

Om Malin:

Malin Pierre är en stockholmsbaserad Konstnär utbildad på Konstfack (BA) Keramik och glas. Hon jobbar med ofta skulpturalt med konst i olika material och tekniker, just nu är det glas som står i centrum för hennes skapande. Hennes konst kännetecknas ofta av mycket färg och stora voluminösa former. Mitt examensarbete (Hard softness) är ett undersökande av materialet glas och transformationen från mjukt till hårt. Materialförskjutningen från textil till glas är central. Mina original är gjorda i tyg med inspiration från mode och haute couture. Formerna och strukturerna är abstrakta med känslan av mjuk textil.


Residenset består av:

- två veckors arbetsvistelse i The Glass Factory Hot Shop
- resa och logi
- separatutställning 4 veckor

Beslutet grundar sig på en bedömning av den sökandes konstnärliga kvalitet och verksamhet samt innehållet i ansökan. Ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv har beaktats.

 

Ulf Ogenbrant, museichef
TFN 0471-24 92 20
E-post ulf.ogenbrant@emmaboda.se