Teresa Lundmark

Beckmans stipendiat

The Glass Factory och Beckmans har utsett årets stipendiat

Teresa Lundmark, är årets mottagare av The Glass Factorys och Beckmans residens på The Glass Factory 2021.

Motivering:

I ett sökande av den instinktiva mänskliga upplevelsen av materialitet och stimuli har 2021 års stipendiat visat en nyfikenhet för materialöversättningar och arbetsprocessen kring glas. Vi ser spännande utvecklingsmöjligheter och väljer därför att till dela 2021 års vistelsestipendium till Teresa Lundmark.

Residenset består av:

- två veckors arbetsvistelse i The Glass Factory Hot Shop
- resa och logi
- separatutställning 4 veckor

Beslutet grundar sig på en bedömning av den sökandes konstnärliga kvalitet och verksamhet samt innehållet i ansökan. Ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv har beaktats.

Ulf Ogenbrant, museichef
TFN 0471-24 92 20
E-post ulf.ogenbrant@emmaboda.se