Projektmedel till The Glass Factory

Piret Ellamaa FREQUENCY

Fortsatt bifall av projektmedel till Emmaboda kommuns
glasmuseum under våren 2020

Light in motion

Kulturrådet har beviljat The Glass Factory 300 000 SEK för att i höst vidareutveckla sin verkstad med särskilt fokus på tekniker för neon och plasma med koppling till glas. Museet ska ta fram praktiska koncept med utbildningspaket och ateljétid som erbjuds samtidskonstnärer och utbildningsorganisationer, en gästkonstnär kommer att erbjudas plats och man ska etablera den interna kompetensen kring teknikerna.

Glass – handformed matter

Tyska Kulturstiftung des Bundes har beviljat The Glass Factory c:a 225 000 SEK för ett samarbetsprojekt med Bröhan-Museum i Berlin, Glasmuseum Riihimäki i Finland, Glasmanufaktur Harzkristall i Derenburg, Aalto University i Helsingfors och Museumsglashütte i Baruth. Projektet som kommer att starta 2021, handlar om att utforska moderna tekniker för en hållbar produktionsutveckling av hantverket i en rad olika delprojekt och ska presenteras i en vandringsutställning 2022.

Pâte de Verre

Konstnärsnämndens internationella program IASPIS har beviljat 68 000 SEK för genomförande av residens och veckokurs med de gästande estniska konstnärerna Kai Kiudsoo-Värv, Maret Sarapu och Piret Elamaa i tekniken Pâte de Verre. Det är en teknik där glaspasta i kombination med lim till exempel borstas tunt i en designad gipsform eller placeras i komplexa tredimensionella gipsformar. Under kursen i oktober i höst får deltagarna en grundläggande introduktion till tekniken och dess olika användningsområden, en föreläsning om glastillverkning i Estland och vilka konstnärliga möjligheter som tekniken erbjuder glaskonstnärerna. Resultatet kommer att kunna visas under Glasriket glöder.

Neon och Plasma

Region Kalmar har tidigare under våren beviljat verksamheten 133 680 SEK för uppbyggnad av en neonverkstad och genomförande av en professionell neon-workshop, som kommer att äga rum i september. Sedan förra året pågår även uppbyggnad av konstnärsateljéer med tillhörande verkstäder i ett projekt med miljonstöd från Boverket.

The Glass Factory har således haft en fortsatt god utveckling av bifallna projekt. Medel som kommer kommunen och regionen till del genom beställningar av varor och tjänster från museet.

- - -

Jan Dzedins
Tf museichef tom 200701
samt verksamhetschef för kultur
TFN 0471-24 92 24
E-post jan.dzedins@emmaboda.se