Emmaboda Kommun

22/9-4/11 2018 PÅ LUNCHRASTEN

På lunchrasten är en utställning om sölning, men också om att skriva designhistoria. Det handlar om att uppmärksamma de många kunskaper som tillsammans formade det svenska glaset. På lunchrasten är första gången den omfattande sölningskulturen visas och dokumenteras. Utställningen har formats genom samtal med glasarbetare i olika åldrar.

Sölning ägnade man sig åt på lunchrasten. I sin enklaste form var sölningen ett övande, en form av skola för att bli vän med glaset. Man började på bruket som inbärare så fort man gått ut skolan. Sölningen innebar en möjlighet att avancera i hyttans strikta hierarki. I utställningen visas en del av den föremålskultur som växte fram inom sölningen. Det gjordes praktiska föremål så som gardinstänger, kaffekulor, käppar, blomsterpinnar och så kallade fyllhundar. Här skapades också dekorativa objekt som fåglar, fiskar, brevpressar och älgar. Högtider så som bröllop hade sina alldeles särskilda föremål.

Det fanns också en form av sölning som sprängde gränser. Här fick ett avancerat hantverkutrymme bortom den industriella produktionens hastighet och krav på lönsamhet. I denna form av sölning synliggörs en djup glaskunskap, en fantasi om hur saker kan göras och se ut. Sölning blir här ett tillfälle för att pröva och att följa sin nyfikenhet. De praktiska resurserna var begränsade. Sölaren fick utgå från de förutsättningar som just då fanns i hyttan. Utifrån dessa snäva villkor skapades unika objekt. Det är denna form av föremål som utställningen främst visar. Här har du möjlighet att se glasalster gjorda av fem glasmästare, Micke Johansson, Ingvar Jonsson, Anton Koch, Tuomo Nieminen och Jan-Evert Persson verksamma i varierande tider och på olika bruk.

I sölningen framträder glasarbetaren, den kunniga hantverkaren. Härigenom synliggörs en kunskap som har verkat i den designhistoriska bakgrunden. Det finns lite bevarat och berättat om sölning på de designhistorieskrivande institutionerna som fokuserat på de välkända konstnärerna, på individerna som har förknippats med produktionen. Det är en historieskrivning som följt den ekonomiska strukturens villkor som format en sträng hierarki. Designhistoria har inte bara formulerats från toppen av denna hierarki utan också bekräftat den. Kunskaper har värderats olika. Genom att lyfta fram den unika sölningen vill utställningen inte bara visa ett fantastiskt glashantverk utan också peka på glaskonstens lagarbete. Det är ett arbete där kunskaper har varit beroende av och förutsatt varandra.

Trots att det finns mycket lite sölning som är dokumenterad fortsätter den att vara relevant, inte minst hos många samtida glaskonstnärer som finner inspiration i glasarbetarnas sölning. Som en form av hyllning till sölandet iscensatte Simon Klenell en workshop på The Glass Factory. Han bjöd in Markus Emilsson, Kristin Larsson och Rasmus Nossbring för att i ett gemensamt görande undersöka sölningen som begrepp och pröva dess potential som konstnärlig metod. Resultatet från workshopen visas i På lunchrasten.

På lunchrasten gestaltar nya perspektiv på svensk designhistoria som här betraktas genom både ett hantverks- men också ett klassperspektiv. Här visas unika objekt och andra berättelser om glasriket formuleras.

Utställningen bygger på intervjuer med glasarbetare och flera av dem är inkluderade i utställningen.

I samband med utställningen arrangeras samtal om sölning:

Föremål med anknytning till sölning i Smålands museums glasmagasin

Datum: 10 oktober Plats: Kulturarvscentrum, Sandvägen 15, Växjö Tid: 18.00

Glasantikvarie Björn Arfvidsson berättar om sölning utifrån föremålen som finns i Smålands museums glasmagasin på Kulturarvscentrum i Växjö. Sölning var något som glasarbetarna gjorde under rasterna. Man sölade för att lära sig glashantverket men också för att förkovra sig och för att vidareutveckla och skapa nytt. Kvällen kommer att handla om både den rika föremålskultur som föddes genom sölning men också om det viktiga utvecklingsarbetet som glasarbetarna gjorde.

Sölning efterlyses! En kväll om sölning.

Datum: 18 oktober Plats: Kosta Folkets hus. Tid: 18.30.

På lunchrasten är en början på ett mycket längre samtal om sölning. Det är första steget i en historieskrivning som har många fler kapitel. Det finns så mycket mer kunskap och föremål. För att fortsätta berättelsen om sölning bjuder vi in till ett samtal om sölning på Kosta Folkets hus den 18 oktober. Det vore fantastiskt att forma en kväll tillsammans där vi delar berättelser men gärna också visar sölningsobjekt. Under kvällen skulle vi vilja höra era berättelser men gärna också dokumentera era sölningsobjekt om du/ni skulle vilja ta med dem.

Sölning efterlyses! En kväll om sölning tillsammans med Konst- och bruksglasföreningen.

Datum: 22 oktober Plats: The Glass Factory. Tid: 18.00

Vi fortsätter att samtala om sölning. Denna kväll är vi på The Glass Factory i Boda. Vi formar tillsammans en kväll där vi samtalar om sölning. Kom med dina erfarenheter av sölning, berättelser om hur det gick till och gärna objekt som du/ni har skapat. Kom till The Glass Factory med dina berättelser och dina objekt.

Vi bjuder på kaffe och gott sällskap.