Emmaboda Kommun

GLASS LAB

En permanent utställning där du kan testa glasets olika egenskaper. Utställningen fungerar som ett laboratorium där barn, unga och vuxna kan experimentera med glaset och upptäcka materialet på ett nytt sätt.

Utställningen kan också användas i undervisningen i skolan.