Emmaboda Kommun

SCANDINAVIAN GLASS - STARTING ALL OVER

starting all over

Ett samarbete mellan tre nordiska museer: Glasmuseet Ebeltoft (Danmark), The Glass Factory, Boda (Sverige) och Suomen Lasimuseo, Riihimäki (Finland).

Projektets syfte är att omdefiniera glastillverkningens framtid, och pågår mellan 1 januari 2017 och 31 oktober 2018 med stöd från Nordiska Kulturfonden som en del av dess fokus på 'handmade' konst och konsthantverk.

Glastillverkningens praktik och kontext har genomgått en drastisk förändring under de senaste åren. Den storskaliga glasproduktionen, som brukade vara basen för ekonomin och utvecklingen inom hantverk och design, har praktiskt taget upphört. Glasindustrins kollaps har därför lämnat efter sig ett tomrum som 'Scandinavian Glass - starting all over' ämnar fylla genom att: 

  • Utveckla en ny syn på designtraditioner
  • Utveckla och etablera specialiserade museer som platsskapare - progressiva center för utveckling av hantverk och design inom glasfältet 
  • Utveckla nya affärsmodeller i samarbete med glastillverkare
  • Bygga ett bredare nätverk mellan institutioner och glastillverkare

Projektet inkluderar:

  • En vandringsutställning som fokuserar på nya tendenser inom skandinaviskt glas - den mest utförliga presentationen de senaste två åren. Konstnärer och glastillverkare kommer att vara med i cureringen av utställningen. 
  • Workshops/residensprogram i vilka skandinaviska utövare och andra relevanta personer inom glasfältet kommer att delta. Workshops kommer att arrangeras i samarbete med museerna i syfte att stärka deras funktion som platsskapare - centra för framtida utveckling inom glasfältet, med hjälp av sina samlingar och institutionella ramverk
  • Ett avslutande symposium i oktober 2018

Nordiska Kulturfonden stödjer projektet och gör följande uttalande:

"Detta ambitiösa projekt fokuserar på glasets framtid och utveckling. Tre museer som är specialiserade på glas - Suomen Lasimuseo, Riihimäki (FI), The Glass Factory, Boda (SE) och Glasmuseet Ebeltoft (DK), har bjudit in konstnärer att använda sig av och utveckla museerna, samt deras utbud, i en riktning som är relevant för konstformens utövande och glasets framtid i Norden. Dels i form av en utställning, som fokuserar på de nya tendenserna, dels i form av samarbeten och nätverkande.Nordiska Kulturfonden önskar projektet all framgång!"