Emmaboda Kommun

WORKSHOPSERIE GLASS TECH-GLASS HACK

Undersöker glas som ett interdisciplinärt språk som förbinder områdena vetenskap och konst.

1. Workshop 5/11 - 11/11

GLASS TECH-GLASS HACK – workshopserien undersöker glas som ett interdisciplinärt språk som förbinder områdena vetenskap och konst.

Workshopserien skapar ett utrymme för att underlätta det vetenskapliga och medicinska forskargruppen att utveckla sin forskning genom att ge möjlighet att samverka med internationella utövare inom materialet glas.

Genom live streaming kommer forskare att kopplas till högkvalificerade glaskonstnärer som samverkar kring att genom nya tekniker och perspektiv skapa nya samverkansområden.

2. Workshop 3/12 - 9/12

GLASS TECH-GLASS HACK – workshopserien undersöker glas som ett interdisciplinärt språk som förbinder områdena vetenskap och konst.

Seminarium - ett virtuellt seminarium för att utveckla ett gemensamt språk mellan "maker" och "scientist".

Genom live streaming kommer forskare att kopplas till högkvalificerade glaskonstnärer som samverkar kring att genom nya tekniker och perspektiv skapa nya samverkansområden.

I samverkan med bl.a British Crafts Council.

Introduktion till projektet Glass Tech-Hack

Glas Tech-Glass Hack är ett innovationsprojekt i samarbete med The Glass Factory, Boda glasbruk, Sverige och en rad andra samarbetspartners. Projektperioden sträcker sig från 2018-2020. Vi tror att det här projektet kommer att vara av särskilt intresse eftersom det är inriktat på en innovativ, interdisciplinär samverkan hos forskare och glasutövare som arbetar ihop. Projektet arrangerar olika program, workshops, live making events och påThe Glass Factory. Här kommer forskarna att kunna arbeta praktiskt med några av världens ledande glasföretagare, tekniker och kreativa innovatörer.

Vi är övertygade om att det här är framtiden för att skapa innovation inom glas genom vetenskap och teknik. Projektet är ett samarbete mellan konstnären Matthew Durran och The Glass Factory. Projektledare: Matthew Durran.

Program

Residens 3-5 / 12 2018
Glasartister och glashantverkare Louis Thompson och Emma Baker arbetar i The Glass Factory Hot Shop och experimenterar med sitt eget arbete.

Workshop och Live making event 6-7 / 12 2018
Glasartister och glasmakare Louis Thompson och Emma Baker samarbetar med konstnären Shelley James i glashyttan. Mikael Jacobsson och Anders Wennerhag samarbetar med konstnären Jan Klingler.

Live making event där forskare från olika vetenskaps- och teknikområden kommer att kunna prata och arbeta via digital streaming med glasarbetarna. Deltagare: Alex Currie och Märta Louise Karlsson etc.

Seminarium 8/12 2018
Program

10. 00-12. 00
Deltagande workshop och demo i glashyttan

12.00-13.00

Lunch

13.00-13.45
Dr Zoe Laughlin
Performing Matter. Objecting stuff

13.45-14.30
Prisutdelning, kaffe

14.30-15.15
Dr Anne Brodie
Boundary : a real or imagined line that marks the edge or limit of something

15.15-16.00
Dr Shelley James och Professor Andrea Streit
Resonant spaces: conversations in glass and sound

16.00-17.00
Deltagande workshop och demo i glashyttan