Emmaboda Kommun

WORKSHOPSERIE GLASS TECH-GLASS HACK

Undersöker glas som ett interdisciplinärt språk som förbinder områdena vetenskap och konst.

1. Workshop 5/11 - 11/11

GLASS TECH-GLASS HACK – workshopserien undersöker glas som ett interdisciplinärt språk som förbinder områdena vetenskap och konst.

Workshopserien skapar ett utrymme för att underlätta det vetenskapliga och medicinska forskargruppen att utveckla sin forskning genom att ge möjlighet att samverka med internationella utövare inom materialet glas.

Genom live streaming kommer forskare att kopplas till högkvalificerade glaskonstnärer som samverkar kring att genom nya tekniker och perspektiv skapa nya samverkansområden.

2. Workshop 3/12 - 9/12

GLASS TECH-GLASS HACK – workshopserien undersöker glas som ett interdisciplinärt språk som förbinder områdena vetenskap och konst.

Seminarium - ett virtuellt seminarium för att utveckla ett gemensamt språk mellan "maker" och "scientist".

Genom live streaming kommer forskare att kopplas till högkvalificerade glaskonstnärer som samverkar kring att genom nya tekniker och perspektiv skapa nya samverkansområden.

I samverkan med bl.a British Crafts Council.