Emmaboda Kommun

HYR HYTTAN

hyttan
  • Paket med 1 mästare, glasugn, medium invärmningsugn, pipvärmare, liten pick up, gasolbrännare, bänkar, 1 kylugn, pipor, puntlar, spikar och verktyg, syrgas: 850 kr plus moms per timme.
  • Paket med 2 mästare, glasugn, medium eller stor invärmningsugn, pipvärmare, liten pick up, gasolbrännare, 1 kylugn, pipor, puntlar, spikar och verktyg, syrgas: 1200 kr plus moms per timme.

Tillägg:

  • Stor invärmningsugn 150 kr per timme
  • Fusingugn: 250 kr för en bränning

Tillgång till sliperi:

Senast uppdaterad: 14 mars 2017