Hyttan

Tipsa en vän

Glashyttan – internationella utbyten, mångfald och konstnärlig kvalitet
Besök museets heta, pulserande hjärta! Glashyttan finns i anslutning till utställningarna. Den ger en extra dimension åt utställningarna så att besökaren själv kan se glastillverkningen och får uppleva hela processen, från den glödande glasmassan till det färdiga objektet och dess kulturhistoria. Utöver det arrangeras events som glasshower, happenings, visningar samt residencies m.m. Samtida nationella och internationella konstnärer och designers bjuds in för att arbeta och experimentera med materialet glas och hitta nya uttryck. Besökarna integreras i museiverksamheten och har möjlighet att pröva på och undersöka hur det känns att arbeta med glas och utveckla sin kreativa förmåga.

Glashyttan i Boda tar ny riktning!

Utveckling av ett forum för nationella och internationella projekt inom glas: Åsa Jungnelius i samarbete med The Glass Factory.

I början av år 2011 startades The Glass Factory i Boda glasbruk, en av många historiska bruksorter, för att arbeta med Glasrikets kulturarv och främja förnyelsen av den svenska traditionen att arbeta med glas. Mot bakgrund av den aktuella situationen i Glasriket, och med anledning av Glasriketuppdraget, behöver nya möjligheter skapas. Vi befinner oss i ett paradigmskifte, där delar av konstindustrin möter förändrade livs- och konsumtionsmönster samt ett nytt konstnärligt förhållningssätt som tillsammans målar om kartan.

I museets utrymmen finns glashyttan, som med start hösten 2013 kommer att drivas av konstnären Åsa Jungnelius. I samarbete med The Glass Factory, som hyr tid i hyttan, kommer verksamheten att utvecklas till en plats för nyskapande regionala, nationella och internationella projekt. Detta för att skapa en hållbar och långsiktig förnyelse av en praktik.

Målet är att utveckla nationella och internationellt nätverk, finna andra vägar och initiera tvärvetenskapliga samarbeten för att skapa långvariga effekter som bidrar till Glasrikets utveckling.

Under hösten 2013 kommer Åsa Jungnelius, i samarbete med The Glass Factory, arbeta med att utveckla en sådan inkubatorverksamhet, där det planeras en verksamhetsstruktur med olika projekt där hantverkare, konstnärer, formgivare, institutioner m m planeras delta. Med hjälp av bl. a konstnärlig forskning, pedagogiskt arbete och individuella konstnärskap ska glasets framtid undersökas och utvecklas.

Så här säger Åsa själv om projektet:
”Småland har en lång tradition av produktion utifrån ett specifikt
material, t.ex., trä, sten och glas. Den manuella tillverkningen i glas,
baserad på en ofta nedärvd hantverkskunskap, har bitit sig fast ovanligt länge i regionen. Villkoren för produktion, i stor såväl som liten skala, är tätt sammankopplade med vår materiella kultur som genom beskriver de ekonomiska, sociala, politiska och ekologiska förutsättningarna för vår tid som vi lever i. Objekten som tillverkas blir till en form av fetischer över oss som individer och vår samtid.

Personligen intresserar jag mig för produktionsbegrepp ur ett konstnärligt perspektiv och tror därför att Boda är rätt plats för att inleda ett samarbete, vars syfte är att skapa en öppen plattform för konstnärligt, experimentellt arbete som har sin utgångspunkt i ett specifikt material.

Jag arbetar med materialitet som mitt språk och intresserar mig för relationen mellan våra kroppar, objekten vi omger dem med och rummen de tillsammans agerar i. I min konstnärliga praktik använder jag mig av estetik för att kommentera vår omvärld. Gestaltningen är ofta rumslig och vilar på en konceptuell grund, där handens avtryck och min intuition tillför en ton. Mitt
främsta uttrycksmedel är materialet glas, det passar min konstnärliga diskurs.”