Hyttan

Tipsa en vän

Glashyttan – internationella utbyten, mångfald och konstnärlig kvalitet
Besök museets heta, pulserande hjärta! Glashyttan finns i anslutning till utställningarna. Den ger en extra dimension åt utställningarna så att besökaren själv kan se glastillverkningen och får uppleva hela processen, från den glödande glasmassan till det färdiga objektet och dess kulturhistoria. Utöver det arrangeras events som glasshower, företagsevent, happenings, visningar samt residencies m.m. Samtida nationella och internationella konstnärer och designers bjuds in för att arbeta och experimentera med materialet glas och hitta nya uttryck. Besökarna integreras i museiverksamheten och har möjlighet att pröva på och undersöka hur det känns att arbeta med glas och utveckla sin kreativa förmåga.

Verksamheten kommer att utvecklas till en plats för nyskapande regionala, nationella och internationella projekt. Detta för att skapa en hållbar och långsiktig förnyelse av en praktik. Målet är att initiera tvärvetenskapliga samarbeten för att skapa långvariga effekter som bidrar till Glasrikets utveckling. Med hjälp av konstnärlig forskning, pedagogiskt arbete och individuella konstnärskap skall glasets framtid undersökas och utvecklas.

”Boda AiR”

The Glass Factory vill i projektet ”Boda AiR” utveckla ett platsspecifikt nationellt och internationellt Artist in Residence-program under 2015 och 2016 för att främja verksamheten inom konstområdet i regionen, öka dess internationalisering och för att stödja utvecklingen av residencyverksamhet i Sverige. Projektet kommer också att fokusera på forskning och nya innovativa vägar för utvecklingen av materialet glas, där konstnärskap och forskning kopplas ihop på ett interdisciplinärt sätt – exempelvis ”smart glass”.

Uthyrning till formgivare, konstnärer, skolor och universitet samt företag

Hyttan hyrs ut till enskilda utövare som redan arbetar med glas, eller som vill prova på att arbeta med glas. Det ska finnas möjlighet att hyra hyttan med eller utan glasblåsare.

The Glass Factory arbetar för närvarande med bland andra följande konstnärer: Åsa Jungnelius, Peter Hermansson, Olle Brozén, Tillie Burden och Fredrik Nielsen.